Discursul presedintelui SCMD, col. (r) dr. Mircea Dogaru, la mitingul comun SCMD-CNSC

sâmbătă, 11 mai 2013

Colaborare între asociaţiile rezerviştilor militari la malul mării


Vineri, 10 mai 2013, la Sala de spectacole a Cercului Militar Constanţa a avut loc Adunarea Generală a filialei constănţene a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.Ap.N. La activitate au fost invitaţi şi col.(r) Constantin Marin,preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI- filiala Constanţa şi col.(r) Remus Macovei, preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate- filiala Constanţa.
Activitatea a început cu un moment emoţionant – felicitarea amiralului Petre Anghel, cel care imediat după evenimentele din decembrie 1989 a înfinţat  filiala constănţeană a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.Ap.N, cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani.
A fost păstrat un moment de reculegere în memoria celor 114 membri care au decedat  în ultimii 4 ani.
Au fost prezentate materialele specifice unei astfel de acţiuni : darea de seamă, bilanţul activităţii financiar contabile, raportul comisiei de cenzori şi programul de activitate pentru perioada următoare.
S-a trecut la discuţii , ocazie cu care col.(r) Remus Macovei, preşedintele filialei Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate- filiala Constanţa, a supus atenţiei participanţilor  următoarele aspecte:

  • - Este necesar ca în perioada următoare să analizăm şi la Constanţa posibilitatea înfiinţării unei uniuni, după modelul de la Craiova, a tuturor asociaţiilor cadrelor în rezervă şi în retragere, care  să reprezinte coerent,incisiv  şi eficient adevăratele problemele ale rezerviştilor militari, în condiţiile păstrării identităţii şi specificului fiecărei organizaţii.
  • - Rezerviştii militari nu au  nicio garanţie a elaborării în regim de urgenţă a Legii reparatorii, care să asigure revenirea  pensiilor scăzute,  la cuantumul  lunii decembrie 2010, aşa cum actualii guvernanţi au promis.
  • - Reprezentanţii din teritoriu a tuturor asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere să facă presiuni asupra conducerilor centrale, pentru ca reprezentanţii acestora  pe timpul discutării  proiectului  Legii pensiilor militare, prin amendamentele propuse, să contribuie la îmbunătăţirea conţinutului acesteia.
  • - Trebuie să fim îngrijoraţi de cele două RIL-uri care vor crea reale probleme rezerviştilor care vor acţiona în justiţie,  urmare a erorilor/abuzurilor comise de reprezentanţii  Caselor de Pensii
  • - Toate asociaţiile cadrelor în rezervă şi în retragere să acţioneze cu fermitate pentru îmbunătăţirea imagiini Armatei Române şi în mod deosebit a rezerviştilor, prin organizarea unor acţiuni de amploare, care să aducă în atenţia opiniei publice rolul  jucat de militari în societatea românească. Un prim prilej este ocazionat de sărbătorirea Zilei Rezervistului, când la Constanţa, cu sprijinul Prefecturi şi Garnizoanei militare, rezerviştii din toate asociaţiile vor organiza o festivitate semnificativă.
În finalul adunării, după aprobarea documentelor discutate, a fost aleasă nouă conducere a filialei, care va fi condusă de gen.lt. (r) Constantin Zeca.
Cu speranţa materializării oportune a posibilităţilor de colaborare,urăm noii conduceri mult succes  în activitatea desfăşurată pentru  redarea  şi menţine demnităţi  celor care prin tot ce au făcut  pentru Armata Română şi România, merită respectul întregii societăţii.Biroul Operativ al SCMD-filiala Constanţa