joi, 10 decembrie 2015

DELEGAREA LEGISLATIVĂ

ARTICOLUL 115
(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe.
(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.
(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).
(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.
(7) Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).
(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.

marți, 8 decembrie 2015

Pozitia SCMD fata de intentiile de modificare a Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat


                              Nr. 1163/08.12.2015                                    Catre,

GUVERNUL ROMANIEIDomnule Prim-ministru,

Doamnelor si domnilor ministri,Subsemnatul col. (r) dr. Mircea DOGARU, presedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), fondator si purtator de cuvant al Consiliului National al Societatii Civile (CNSC), va reamintesc faptul ca ati fost legitimati prin vot parlamentar, in urma angajamentului de a aplica intocmai legile de reparatie sociala promulgate de precedentul guvern, performant, a carui inlocuire ramane de neinteles pentru natiunea romana. Or, constat ca in numai o luna ati trecut la abrogarea, amanarea sine die sau modificarea respectivelor legi. Considerand acest lucru drept o manipulare grosolana atat a dvs. cat si a noastra, a tuturor, de catre forte care urmaresc destabilizarea Romaniei, va transmit rugamintea de a refuza sa primiti, sa luati in discutie si sa promulgati, in ceea ce-i priveste pe militari si politisti, textul unei asa zise ordonante de urgenta care modifica structural Legea Pensiilor Militare de Stat, promulgata de presedintele Romaniei la 27 iulie 2015 ca Legea nr. 223/2015. In acest scop, aduc in sprijin urmatoarele argumente:
  • Legea in cauza degreveaza bugetul Casei Nationale de Pensii, readucandu-i pe rezervisti, artificial transformati in asistati social, in structurile Sistemului National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala;
  • Proiectul legii a fost dezbatut public 4 ani si a fost votat in cvasiunanimitate in iunie 2015. Toate obiectiile au fost legal exprimate in intervalul de timp amintit;
  • Potrivit Constitutiei Romaniei (Art. 55, Al. 2), Legea nr. 223/2015 este o lege organica. Drept urmare,
  • Orice restrangere a drepturilor prevazute in aceasta lege se poate face, potrivit aceleiasi Constitutii “numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz” in situatii exceptionale cum ar fi “apararea securitatii nationale”, “prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav” etc. (Art. 53, Al. 1);
  • Legea in cauza nu poate fi modificata prin ordonanta pentru ca “Parlamentul poate adopta o lege speciala a Guvernului pentru a emite ordonante in DOMENII CARE NU FAC OBIECTUL LEGILOR ORGANICE” (CR, Art. 115, Al. 1), acesta fiind cazul in speta. Va reamintesc ca nu dvs. ci “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii” (CR. Art. 61, Al. 1);
  • Tot constitutional, legat de cele de mai sus, va raportez ca armata nu este de competenta dvs. deoarece “Armata este subordonata exclusiv vointei poporului pentru garantarea independentei si a suveranitatii statului, a integritatii teritoriale a tarii si a democratiei constitutionale…” (CR. Art. 118, Al. 1), deci armata se subordoneaza Parlamentului care a decis in ceea ce o priveste, prin Legea nr. 223/2015, pe care dvs. ilegal si anticonstitutional, refuzand suprematia legislativa a Parlamentului sunteti manipulati sa o incalcati. Iar aceasta prevedere constitutionala “se aplica in mod corespunzator si celorlalte componente ale fortelor armate stabilite potrivit legii” (CR. Art. 118, Al. 3) deci inclusiv politiei, jandarmeriei, serviciilor si rezervei armatei;
  • Nu puteti modifica legea nici prin OUG decat, ceea ce nu este cazul, in situatiile prevazute de Art. 115, Al. 4: “Guvernul poate adopta ordunante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand obligatia de a motiva urgenta in cuprinsul acestora”; Al. 5: “Ordonanta de urgenta intra in vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere in procedura de urgenta la camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei…”; Al. 6: “Ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie…”.Constitutional, asadar, Legea nr. 223/2015 ale carei efecte inca nu pot fi banuite trebuie aplicata asa cum a fost promulgata, urmand ca, ulterior, eventual, sa fie amendata de Parlament. In ceea ce priveste posibilitatea unei “prorogari” sau amanarii aplicarii ei, constitutional acest lucru nu este de competenta dvs.! In plus semantica este foarte clara: potrivit DEX, prorogarea se refera la amanarea unei sedinte, a unei adunari legislative sau a Parlamentului.

Pe cale de consecinta, va rog sa analizati cu toata responsabilitatea aceasta initiativa a unui grup de interese susceptibile de a urmari, prin incitarea la actiuni specifice a rezervistilor si nu numai, o contralovitura de putere. Avem suspiciuni rezonabile in acest sens!

Cu speranta ca veti intelege si veti raspunde pozitiv acestui mesaj,Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

vineri, 4 decembrie 2015

Comunicat de presă al Ministerului Apărării Naţionale

BUCURESTI - 3 decembrie 2015

Echipamentele militare ale Statelor Unite ale Americii folosite pe teritoriul României, în cadrul exerciţiilor şi activităţilor de antrenament comune româno-americane desfăşurate pe parcursul anului 2015, vor fi depozitate în Baza Mihail Kogălniceanu.

Comunicat de presă al Ministerului Apărării Naţionale
Cele aproximativ 70 de piese de echipament fac parte din cele alocate de SUA prin programul European Activity Set (EAS) şi au fost utilizate în cadrul operaţiei Atlantic Resolve.
            Cu acest prilej, partea americană organizează vineri, 4 decembrie, în baza Mihail Kogălniceanu, pentru reprezentanţii mass-media, o acţiune de vizionare a acestor echipamente.
            Persoană de contact: căpitan Jennifer Cruz, Operation Atlantic Resolve, România. Email: oarpateam4@gmail.com;jennifer.m.cruz1.mil@mail.mil. Telefon: +40 744 202 531.
            Mai multe detalii despre depozitarea echipamentelor EAS în Europa pot fi găsite la http://www.army.mil/article/159292/.
Despre Ministerul Apararii Nationale
Ministerul Apărării Naționale (MApN) este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului României, prin care este condusă activitatea în domeniul apărării naționale, potrivit prevederilor legii și strategiei de securitate națională, pentru garantarea suveranității, independenței și unității statului, integrității teritoriale a țării și democrației constituționale.