Discursul presedintelui SCMD, col. (r) dr. Mircea Dogaru, la mitingul comun SCMD-CNSC

vineri, 1 iulie 2016

Intrarea în vigoare a Acordurilor de asociere UE-Republica Moldova şi UE-Georgia

BUCURESTI - 1 iulie 2016

Ministerul Afacerilor Externe salută cu deosebită satisfacţie intrarea în vigoare la 1 iulie 2016 a Acordurilor de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, respectiv Georgia, pe de altă parte, ca urmare a încheierii tuturor procedurilor interne la nivelul UE, în baza finalizării procesului de ratificare a acordurilor de către toate cele 28 de state membre şi de către Parlamentul European, în perioada 2014-2015.

Intrarea în vigoare a Acordurilor de asociere UE-Republica Moldova şi UE-Georgia
Intrarea în vigoare a acordurilor reprezintă un moment politic semnificativ în relaţia UE cu cei mai angajaţi parteneri din vecinătatea noastră estică, şi, totodată, îndeplinirea unui obiectiv prioritar al României în cadrul Uniunii Europene, pe care ţara noastră l-a promovat activ şi constant.
Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei adresează felicitări autorităţilor şi cetăţenilor din Georgia şi Republica Moldova pentru această realizare şi încurajează continuarea eforturilor de punere în aplicare a acordurilor şi avansarea reformelor necesare pentru parcursul european al acestor ţări.
În acelaşi timp, Ministerul Afacerilor Externe îşi exprimă speranţa că vor putea fi găsite soluţii constructive în plan european care să permită, cât mai curând posibil, şi intrarea în vigoare a Acordului de asociere UE-Ucraina, în conformitate cu angajamentele asumate la nivel european.
Reamintim că Acordurile de asociere cu Republica Moldova, respectiv Georgia, care includ dimensiunea comercială (DCFTA), se aplică provizoriu începând cu 1 septembrie 2014. În ceea ce priveşte Ucraina, aplicarea provizorie a unor părţi importante din Acordului de Asociere a început la 1 noiembrie 2014, iar aplicarea provizorie a Acordului aprofundat şi cuprinzător de liber schimb - DCFTA - la 1 ianuarie 2016.
Va mai recomandam pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe:
Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).
Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare
www.mae.ro